Bevatten mijn producten microplastics?

Door: Dr. Jetske Ultee
Bevatten mijn producten microplastics?
De laatste tijd krijg ik heel vaak de vraag of mijn producten ook microplastics bevatten. En dat begrijp ik heel goed. Er is nu zoveel aandacht voor vanuit de media. Maar die vraag is nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden, omdat het verhaal over microplastics nog niet zo zwart-wit is als het lijkt.

Elk ingrediënt wordt onderzocht

De term microplastics heeft inmiddels een enorme lading gekregen. Maar over het effect van verschillende microplastics op het milieu en ons lichaam is nog veel onduidelijkheid. Het is goed dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan naar wat precies de effecten zijn. En dat is niet bijzonder: het is nu eenmaal zo dat elk ingrediënt, of je het nu binnenkrijgt via je voeding, of smeert op je huid, onderwerp is van onderzoek. En soms leiden die resultaten tot nieuwe inzichten.

Denk bijvoorbeeld maar aan de zonnefilter zinkoxide, waar eerder (en nog steeds) over wordt gedacht dat de stof geen interactie aangaat met zijn omgeving. Maar dit klopt niet: er zijn meerdere onderzoeken gedaan waarbij het negatieve effect op het milieu (denk aan het koraal) is aangetoond. Hoewel dit eerder dus gezien werd als een goede filter, heeft onderzoek ertoe geleid dat je nu weet dat je beter voor een andere filter kunt kiezen.

Allerlei definities

We kunnen dus ook nog vele onderzoeken verwachten naar microplastics. En dat is hard nodig. Want er is nog veel onduidelijkheid en dat begint al bij de definitie van microplastics, waardoor stoffen soms wel en soms niet als microplastic worden aangemerkt. Nu verschilt dat per (milieu)groepering. Ook kunnen (milieu)groeperingen een andere definitie hanteren dan de EU.

Verder wordt er gesuggereerd dat de meeste stoffen die begint met ‘poly’ een microplastic zijn en schade kunnen toebrengen aan het milieu. ‘Poly’ betekent letterlijk ‘veel’ en geeft aan dat een stof uit meerdere dezelfde deeltjes bestaat. Dit kunnen ook oplosbare, onschadelijke deeltjes zijn.

Het verhaal is dus nog niet zo zwart-wit.

Kunnen die microplastics eruit?

Als je de microplastics uit je product haalt (en die zitten daarin omdat ze een bepaalde functie hebben) zal je ze moeten vervangen door andere stoffen. Het alternatief kan een stuk slechter zijn voor bijvoorbeeld het milieu of je gezondheid. We hebben dat gezien bij bepaalde bewaarstoffen die omstreden raakten, waarop vervolgens producenten ‘bewaarstofvrij’ op de verpakking gingen zetten en veel slechtere alternatieven aan de producten gingen toevoegen. Gelukkig is er inmiddels weer nieuwe wetgeving voor het gebruik van conserveringsmiddelen.

Ook kan ik als voorbeeld mijn zonnebrandcrème geven. Om sommige goede zonnefilters in zonnebrandcrèmes te kunnen gebruiken, heb ik bepaalde hulpstoffen nodig. Nu zou ik door berichten in de media over ‘microplastics’ bijna gedwongen worden om andere zonnefilters te kiezen waarvan de risico’s voor de gezondheid groter zijn. Bijvoorbeeld doordat deze filters door het lichaam opgenomen worden of vrije radicalen genereren. Dat is dus voor mij echt een no-go!

Keuze van stoffen

Toch is het lastig om me niet door de ‘ophef’ van de media te laten leiden. Ik weet dat consumenten die op sites komen waar ongenuanceerde en daarmee ook onbetrouwbare informatie staat daarvan schrikken en misschien wel mijn producten niet meer zullen kopen. Maar ik wil trouw blijven aan mijn eigen geweten en de voor mij beste en veiligste producten produceren. Die afweging maak ik altijd bij de keuze van stoffen en ik durf echt te zeggen dat er niet veel cosmeticaproducenten zijn die zo boven op de veiligheid, kwaliteit en effectiviteit van producten zitten. Daarnaast vind ik het belangrijk om te zeggen dat alle ingrediënten in mijn producten niet alleen voldoen aan mijn hoge eisen, maar ook aan de strenge wetgeving van de EU.

Altijd in ontwikkeling

Maar, dit betekent natuurlijk niet dat we niet verder kijken en ontwikkelen. We zitten er echt bovenop. In de vernieuwing van mijn productlijn nemen we álles mee en proberen we in de keuze van ingrediënten een afweging te maken die zo goed mogelijk is voor onze planeet én onze gezondheid.

Zo effectief mogelijk

Maar je begrijpt waarschijnlijk wel dat dit soort onderzoeken veel tijd kosten. Door te snel conclusies te trekken en bepaalde stoffen in één groep te plaatsen, waarin ze chemisch gezien niet thuishoren, word ik onnodig beperkt in het ontwikkelen van kwalitatief hoge cosmetica. Het is tenslotte voor mij ook echt belangrijk dat de effectiviteit van de producten overeind blijft. Want dat is waar ik het uiteindelijk voor doe: dat mijn gezichtsverzorging écht werkt en zo mild en prettig is dat de producten door iedereen gebruikt kunnen worden.

30 euro korting

Bij aankoop van het 5 Stappenplan

BESTEL NU