Actievoorwaarden – Holiday Special

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Holiday Special’ (hierna de ‘Actie’) die wordt aangeboden door Uncover Skincare B.V. (hierna ‘Dr. Jetske Ultee’) gevestigd aan Koningin Emmaplein 7, Rotterdam.

Algemeen

 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
 • Dr. Jetske Ultee heeft te allen tijde het recht zonder opgave van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website https://www.dr-jetskeultee-skincare.be (hierna de ‘Website’) worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Dr. Jetske Ultee over deze gevallen beslissen.
 • De actieperiode loopt vanaf woensdag 23 november 2022. Er is nog geen einddatum bekend voor de kortingsactie. Voor de start en na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet mogelijk.

Deelname

 • Deelname is mogelijk via een bestelling op de webshop gedurende de Actieperiode. Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden.
 • Deelname staat open voor iedereen, met uitsluiting van werknemers van Dr. Jetske Ultee en/of aan haar gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerkt met betrekking tot deze Actie.

Korting

 • Te ontvangen korting:
  • 15% korting op alle gezichtsverzorging: Cleanser, Toner, Exfoliant, Moisturizer, Suncare, Azelaic Acid Serum, Vitamin A Serum en Repair Cream.
 • De korting wordt automatisch verrekend in de winkelmand.

 

Persoonsgegevens

 • Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 

Opmerkingen of klachten

 • Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken middels telefoon (010 - 43 63 276), een brief en/of e-mail ([email protected]).

Slot

 • Door mee te doen aan deze Actie gaat u akkoord met de Actievoorwaarden.